ผงมหาระงับ หรือผงใบไม่รู้นอน 7 ชนิด ประกอบด้วย ใบระงับ (ไมยราบ) ,ใบผักกะเฉด ,ใบกระทืบยอด ,ใบชุมเห็ดเทศ ,ใบหญ้าใต้ใบ ,ใบแคขาว ,ใบสมี เมื่อได้ครบทั้ง 7 อย่าง อย่างละเท่าๆ กัน นำไปสุมไฟให้ใหม้แต่อย่าให้เป็นขี้เถ้า หรือนำไปตากให้แห้ง จากนั้นนำมาบดให้ระเอียดจึงนำไปกวนกับน้ำรัก หรือชันยางเรือ ทำเป็นสมุกสำหรับนำไปพอกตะกรุดต่อไป
             1. ใบระงับ (ไมยราบ)
             2. ใบผักกะเฉด
             3.
ใบกระทืบยอด
             4. ใบชุมเห็ดเทศ
             5.
ใบหญ้าใต้ใบ
             6.
ใบแคขาว
             7. ใบสมี