หน้าแรก... ประวัติวัดแก้วเจริญ... กิจกรรมภายในวัด... ติดต่อเรา...


 
ประวัติความของเป็นมาวัดแก้วเจริญ
 
ประวัติหลวงปู่หยอด  ชินวํโส
 
หนังสือชีวิตและผลงานหลวงปู่หยอดฯ
 
เปิดบันทึกตำนาน " หลวงปู่หยอดฯ "
 
คติธรรม / คำสอน
 
ประวัติเจ้าอาวาส (พระครูสมุห์คำนวณฯ)  
 
ทัศนียภาพภายในวัด  
 
ภาพถ่ายวัดแก้วเจริญ สมัยเก่า
 
กิจกรรม / แจ้งข่าวของทางวัด 
 
ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
 
 

 
วัตถุมงคลเนื้อผงรุ่นแรก ปี 2497 
 
ภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดฯ
 
วัตถุมงคลของ พระครูสมุห์คำนวณฯ
 พระผงปิดตาโภคทรัพย์รุ่นแรก  
 ตะกรุดมหาปราบพอกผงมหาระงับ
 ตะกรุดสาริการัญจวน / สาริกาจันทร์เพ็ญ
 ล็อกเก็ตพระครูสมุห์คำนวณฯ
   - ล็อกเก็ตนั่งเต็มองค์รุ่นแรก  
   - ล็อกเก็ตครึ่งองค์รุ่นแรก
   - ล็อกเก็ตครึ่งองค์ฉากสีชมพู
 ตะกรุดโลกธาตุ / โลกธาตุจัมโบ้
 ตะกรุดโลกธาตุใบลานสีประจำวันเกิด
 ตะกรุดกันภัยแปดทิศ  
 ตะกรุดมหากัน / ทรัพย์เศรษฐี
 วัตถุมงคลอื่นๆ  


 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน " หมอรักษาโรคฯ "
 
 คลองเสด็จประพาสต้น
 
 วัตถุโบราณเพื่อชนรุ่นหลังได้ศึกษา
 
 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
 
 Link แนะนำ ...
 
 

ภาพขยาย...    ภาพขยาย...    ภาพขยาย...

ภาพขยาย...    ภาพขยาย...    ภาพขยาย...

                        พระครูสมุห์คำนวน ปริสุทฺโธ ร่วมพิธีอฐิษฐานจิตวัตถุมงคล และพิธีสมโภชน์รูปหล่อหลวงพ่อคูณ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) วันที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยมีเกจิคณาจารย์ร่วมพิธีดังนี้.-
                            1. พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร
                            2. พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์ จตฺตมโล) วัดชุ้ง จังหวัดสระบุรี  
                            3. พระครูวิมลญาณอุดม (อาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขันฑ์ จังหวัดลพบุรี
                            4. พระครูสุภัทรกาญจนกิจ (หลวงพ่อสนองชาติ ฐิตฺจิตฺโต) วัดเย็นสนิท จังหวัดกาญจนบุรี
                            5. พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข) วัดประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรสงคราม
                            6. พระครูสรพาจน์โฆสิต(พระอาจารย์หนุ่ม) วัดบางแวก กรุงเทพมหานคร
                            7. หลวงพ่อแฉล้ม วัดกระโดงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
                            8. พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จังหวัดเพชรบุรี
                            9. พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                            10. พระครูวัชรวิหารคุณ (พระอาจารย์อุทัย อุทโย ) วัดวิหารสูง จังหวัดพัทลุง
                            11. พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย ชินวังโส) วัดโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
                            12. พระมงคลสุธี (หลวงพ่อแขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
                            13. พระครูถาวรวิริยคุณ( หลวงพ่อคง ฐิตวิริโย) วัดเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี
                            14. หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดพระพุทธบาทเขายายหอม จังหวัดชัยภูมิ
                            15. พระสมุห์ชัยยะ โอภาโส ( หลวงพ่อแดง ) วัดไร่ จังหวัดปัตตานี
                            16. พระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก) วัดท่าพระเจริญพรต จังหวัดนครสวรรค์
                            17. พระราชวิทยาคม ( หลวงพ่อสายทอง กิตฺติปาโล ) วัดท่าไม้แดง จังหวัดตาก
                            18. พระครูวิสิฐชัยคุณ ( หลวงพ่อเกาะ อาภากโร ) วัดท่าสมอ จังหวัดชัยนาท
                            19. พระครูสมุห์คำนวณ (พระอาจารย์คำนวณ ปริสุทโธ) วัดแก้วเจริญ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

:: ขอขอบคุณ พี่โอเล่ย์ ,อนันต์ ศาลายา ,บอม วัดแก้วฯ และคณะศิษย์วัดแก้วเจริญ ทุกท่าน...ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ::

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " วัดแก้วเจริญ " และขอเชิญมากราบสรีระหลวงปู่หยอด ชินวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองอันโด่งดัง ผู้สร้างไหมห้าสีเบญจรงค์อันเลื่องชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวครับ.....